SUY NIỆM LỜI CHÚA: Ai là những người khôn ngoan và thông thái? (Mt 11, 25-30)

Check Also

“Em hạnh Phúc Không”…

Tình cờ gặp lại Anh… Anh được mời về bồi dưỡng kĩ thuật ngoại khoa …