SUY NIỆM LỜI CHÚA: Ai là những người khôn ngoan và thông thái? (Mt 11, 25-30)

Check Also

CHỈ VẬY THÔI!

Chú làm nghề xe ôm đã lâu, chỗ đứng đón khách của chú là ở …