Vui Tết trung thu tại bệnh xá Dòng Mân Côi Bùi Chu

Check Also

“Em hạnh Phúc Không”…

Tình cờ gặp lại Anh… Anh được mời về bồi dưỡng kĩ thuật ngoại khoa …