SUY NIỆM LỜI CHÚA: Hậu quả của người đầy tớ xấu xa và biếng nhác

Check Also

Mừng Lễ Đức Mẹ Fatima – Bổn Mạng Cộng Đoàn Mân Côi Fatima Xâm Bồ

Theo truyền thống của Giáo Hội Công giáo, ngày 13 tháng 10 là mốc lịch …