SUY NIỆM LỜI CHÚA: Hậu quả của người đầy tớ xấu xa và biếng nhác

Check Also

HIẾU KÍNH ĐẤNG TỔ PHỤ

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn (1876 – 1948) Người …