SUY NIỆM LỜI CHÚA: Hậu quả của người đầy tớ xấu xa và biếng nhác

Check Also

TẾT…Ai cũng có một nơi để Về

Khung cảnh bệnh viện những ngày cuối năm hoang vắng, Em đến bên tôi thủ …