Video: Kính mừng thánh Giuse Công Nhân

Check Also

Sơ…trong tim em rồi!

Cha xứ vừa giới thiệu Sơ trong thánh lễ xong thì mấy bà cụ liền …

Trả lời