“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”

Nguồn: Heart in Hand – Salesian Volunteers

Check Also

SUY NIỆM LỜI CHÚA: Chúa Nhật 30 TN năm A (Mt 22, 34-40)

CÙNG ĐÍCH THẬT CỦA CON NGƯỜI “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của …