“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”

Nguồn: Heart in Hand – Salesian Volunteers

Check Also

Chiêm ngắm Mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh để nhận ra cách thế hiện diện của con người trong thế giới

              Nhìn vào dòng lịch sử cứu độ, từ …