“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”

Nguồn: Heart in Hand – Salesian Volunteers

Check Also

Lời khai mở

Trong đại dịch Covid 19, chúng ta thực sự hoang mang, sợ hãi, mất phương …