Cáo Phó

Bà Cố Maria Phạm Thị Hồng, Thân mẫu của Dì Maria Phêrô Tự Nguyễn Thị Nga
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 18g 20, Chúa Nhật ngày 11/07/2021
Tại Giáo họ Cát Thiên, Giáo xứ Tích Tín, Giáo phận Bùi Chu.
Hưởng thọ 89 tuổi

Check Also

Có Mẹ Trong Đại Dịch

Mân Côi tháng Mẹ đã về Lời kinh, tiếng hát, say mê ca mừng Mùa …