CẢM NGHIỆM – SUY TƯ

Còn lại điều gì?

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo có viết: “Thiên Chúa không cho phép sự dữ xuất hiện, nếu Ngài không phát sinh điều thiện hảo từ chính sự dữ đó, bằng đường lối mà chúng ta chỉ biết được trọn vẹn trong đời sống vĩnh cửu” (Số 324). Qua …

Xem thêm

Vì Ta yêu các ngươi.

Trong cuộc họp khấn của “Bộ” phận người, các “Cơ quan” chức năng được mời đến dự gồm: cơ quan mắt, cơ quan miệng, tay và chân. Nếu như những cuộc họp trước, các cơ quan vui vẻ bao nhiêu thì cuộc họp này lại đầy ắp không khí trầm …

Xem thêm

Dừng lại để tiến xa hơn

MIỀN NINH CƯỜNG TĨNH TÂM NĂM 2021  Các vận động viên thể thao trước khi thực hiện bước nhảy của mình, họ phải lùi lại phía sau để lấy đà thì bước nhảy của họ mới xa và thành công. Trên những chặng đường của đời sống thánh hiến cũng cần …

Xem thêm