LUẬN VĂN

TÔI KHÁT

TÔI KHÁT (Ga 19,28) Đã từ rất lâu rồi, lời “Tôi khát” của Đấng bị treo giữa trời và đất cuốn hút người viết. Nhiều lần tự vấn lương tâm, tại sao có nhiều lời Kinh Thánh khác, mà lại chỉ có lời “Tôi khát” (Ga 19,28) lô LỜI TỰA …

Xem thêm