HỘI DÒNG MÂN CÔI

Cáo Phó

Bà Cố Maria Phạm Thị Hồng, Thân mẫu của Dì Maria Phêrô Tự Nguyễn Thị Nga Đã an nghỉ trong Chúa lúc 18g 20, Chúa Nhật ngày 11/07/2021 Tại Giáo họ Cát Thiên, Giáo xứ Tích Tín, Giáo phận Bùi Chu. Hưởng thọ 89 tuổi

Xem thêm

Về bên Mẹ

      Ngày 29/04 – 02/05/2021 quý chị em trong Cộng đoàn Mân Côi Hà Nội đã có chuyến hành hương “Về bên Mẹ”.      Chuyến hành hương xuất phát lúc 20g00 ngày 29/04/2021 tại Đền Thánh Giêrađô – Giáo xứ Thái Hà. Đoàn hành hương gồm có …

Xem thêm

HIẾU KÍNH ĐẤNG TỔ PHỤ

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn (1876 – 1948) Người Việt Nam ta có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Đây cũng là đạo lý hợp với luật Chúa dạy được Thánh Kinh (Đnl 6,5 hay Cl 3, 20) cũng như SGLHTCG nói mạnh mẽ …

Xem thêm