THÔNG BÁO

Cáo Phó

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Quế, thân mẫu của Chị M. Gioan Tông Đồ Nguyễn Thị Thêu Đã được Chúa gọi về lúc 17g 20 Thứ Sáu ngày 21/05/2021 Tại giáo xứ Giáp Nghĩa, Giáo phận Bùi Chu. Hưởng thọ 92 tuổi    

Xem thêm