Video: Công trình xây dựng Nguyện đường Dòng Mân Côi Bùi Chu

Check Also

TƯỞNG NHỚ VÀ TRI ÂN ĐẤNG SÁNG LẬP

       Hằng năm, cứ đến ngày 27-11, tất cả con cái Mẹ Mân Côi …

Trả lời