Video: Công trình xây dựng Nguyện đường Dòng Mân Côi Bùi Chu

Check Also

Chầu Thánh Thể – Lễ Mẹ Mân Côi 07/10/2020

Dòng  Mân Côi Bùi Chu ngày 7 tháng 10 năm 2020 : Mừng kính Đức …

Trả lời