Video: Công trình xây dựng Nguyện đường Dòng Mân Côi Bùi Chu

Check Also

HIẾU KÍNH ĐẤNG TỔ PHỤ

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn (1876 – 1948) Người …

Trả lời