ĐỆ TỬ

Đệ Tử viện là nơi thu nhận và hướng dẫn các thiếu nữ tìm hiểu ơn gọi và có thiện chí muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu Dòng (NQ. 309). Tuổi từ 18 đến 24. Trường hợp lớn tuổi phải có khả năng và thiện chí đặc biệt.

Mục đích huấn luyện trong thời gian Đệ tử là đào tạo căn bản về nhân bản và đời sống Kitô hữu, để trở thành một con người tốt, hữu ích trong xã hội và là một Kitô hữu tốt.