Dòng Mân Côi Bùi Chu: Thánh lễ tiên khấn, vĩnh khấn và ngân khánh khấn Dòng

Thứ Hai, ngày 07.09.2020, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu sẽ chủ sự thánh lễ tiên khấn, vĩnh khấn và ngân khánh khấn Dòng cho các chị em  trong Dòng Mân Côi Bùi Chu.

Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 09 giờ 00 tại nhà thờ giáo xứ Trung Linh, Bùi Chu. Xin quý vị hiệp cùng với Hội Dòng Mân Côi tạ ơn Chúa cũng như cầu nguyện cho các khấn sinh và Hội Dòng.

Check Also

Tuổi già đáng kính trọng… Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới …