HÃY ĐẾN MÀ XEM – CỘNG ĐOÀN MÂN CÔI HÀ NỘI

Check Also

Sơ…trong tim em rồi!

Cha xứ vừa giới thiệu Sơ trong thánh lễ xong thì mấy bà cụ liền …