Lời Chúa, Thứ Bảy 20/06/2020

 

Nguồn: Đài chân lý Á Châu

Check Also

Lời uy quyền

Bạn thân mến! Nói đến Tin mừng Mac-cô là Tin mừng vắn, ngôn từ ắp …