Lời Chúa, Thứ Bảy 20/06/2020

 

Nguồn: Đài chân lý Á Châu

Check Also

Lời khai mở

Trong đại dịch Covid 19, chúng ta thực sự hoang mang, sợ hãi, mất phương …