Lời Chúa, Thứ Bảy 20/06/2020

 

Nguồn: Đài chân lý Á Châu

Check Also

SUY NIỆM LỜI CHÚA: Chúa Nhật 29 TN (Mt 22, 15-21)

TÔNG ĐỒ HÒA BÌNH “Dạ, con đây, xin hãy sai” (Is 6, 8) là chủ …