Lời Chúa, Thứ Bảy 20/06/2020

 

Nguồn: Đài chân lý Á Châu

Check Also

Lời âm vang (Ga 1,35-42)

Đoạn Tin Mừng này mời gọi mỗi người có một cảm nghiệm sâu sắc là …