Lời Chúa, Thứ Bảy 20/06/2020

 

Nguồn: Đài chân lý Á Châu

Check Also

SUY NIỆM LỜI CHÚA: Phiêu Lưu cùng Thiên Chúa (Lc 1, 26-38)

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ thực hiện nơi tôi …