SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT XV TN A

Check Also

Truyền giáo – Một hòn đá ném xuống ao bèo

Ps: Bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Nhìn vào thực tế: Số  Kitô …