SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT XV TN A

Check Also

Lời âm vang (Ga 1,35-42)

Đoạn Tin Mừng này mời gọi mỗi người có một cảm nghiệm sâu sắc là …