SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT XV TN A

Check Also

Lời uy quyền

Bạn thân mến! Nói đến Tin mừng Mac-cô là Tin mừng vắn, ngôn từ ắp …