SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT XV TN A

Check Also

Bạn! Tôi muốn nói với bạn…

Nếu như có một ngày bạn nghĩ rằng mình là kẻ vô dụng trong cuộc …