Suy niệm lời Chúa: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=-qiFp8fOmDQ&feature=emb_logo

 

 

 

 

Check Also

Chiêm ngắm Mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh để nhận ra cách thế hiện diện của con người trong thế giới

              Nhìn vào dòng lịch sử cứu độ, từ …