Suy niệm lời Chúa: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=-qiFp8fOmDQ&feature=emb_logo

 

 

 

 

Check Also

SUY NIỆM LỜI CHÚA: Chúa Nhật 29 TN (Mt 22, 15-21)

TÔNG ĐỒ HÒA BÌNH “Dạ, con đây, xin hãy sai” (Is 6, 8) là chủ …