SUY NIỆM LỜI CHÚA: Hạt giống tốt và cỏ lùng

Check Also

Những Chuyến Đò Tình…

Trong bão lũ, người ta nhìn thấy nước như một kẻ thù… Bởi nó đã …