SUY NIỆM LỜI CHÚA: Hạt giống tốt và cỏ lùng

Check Also

CHỈ VẬY THÔI!

Chú làm nghề xe ôm đã lâu, chỗ đứng đón khách của chú là ở …