SUY NIỆM LỜI CHÚA: Tâm hồn ta đón nhận Lời Chúa thế nào?

Check Also

Bùi Chu: 16 phó tế sẽ chịu chức linh mục 24/10/2020

Thánh lễ phong chức linh mục cho 16 thầy phó tế thuộc khoá I của …