Thư Mục vụ Mùa Chay 2021

https://drive.google.com/file/d/1dKhFGGFXZGPLHfklaeZUqopw6P3xhF5B/view?usp=sharing

 

Check Also

Chặng đàng thánh giá thứ 15 của cha Giuse.

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ 15 CỦA CHA GIUSE  Con nghe “phong phanh” đâu …