Video: Ca đoàn giáo xứ Liên Thượng

Check Also

Bước chân truyền giáo

Con ôm ấp một ý nguyện: “Dưới đất cũng như trên trời. dưới đất lương …

Trả lời