Xin dâng lên Ngài

 

Check Also

Chúa đến gọi con

Ca hiệp lễ trong Thánh lễ an táng Sr. Maria Antôn Nguyễn Thị Mến